یا راهی خواهم یافت، یا راهی خواهم ساخت...

تصاویر شهر کرسف

فیض اله شیرازی
شهردار کرسف​

ارتباط با شهردار

شهرداران کلید داران شهرها، حافظان حقوق شهروندانند که بذر آبادانی را در گستره خدمت می فشانند تا از رویش آن جوانه های بالندگی از دل شهرها سربرآورد.​​​​​​​


اعلانات

​مراحل صدور پروانه ساختمانی

​​از اینجا دانلود کنید

قانون شهرداری​​​​​​​ با  اصلاحات بعدی

تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات 1403 شهرداری کرسف

عملکرد 6ماهه اول 1402شهرداری کرسف

ما را دنبال کنید

https://t.me/shahrdarikarasf​​​​​​​