یا راهی خواهم یافت، یا راهی خواهم ساخت...

جلسه شهرداری کرسف در خصوص اعیاد شعبانیه و تدابیر لازم در مورد رویدادهای آخر سال

جلسه هماهنگی اعیاد شعبانیه، مراسم چهارشنبه آخرسال و استقبال از نوروز، با حضور آقای شیرازی شهردار وآقای ذوالقدرعضو محترم شورای اسلامی شهر کرسف، جناب سروان فرهادی فرمانده محترم پاسگاه و جناب سرگرد رجبی فرمانده محترم پایگاه بسیج شهر کرسف، حاج آقافیضی نماینده محترم اداره تبلیغات اسلامی مستقر در شهر کرسف، آقایان الهی و خلیلی نمایندگان محترم فوریتهای پزشکی مستقر در شهرکرسف و میهمان ارجمند آقای قاسملو ریاست محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان خدابنده در محل دفتر شهرداری برگزار گردید.
روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کرسف