یا راهی خواهم یافت، یا راهی خواهم ساخت...

تعمیر و اصلاح شبکه ی  روشنایی های معابر شهر کرسف

تعمیر و اصلاح شبکه ی  روشنایی های معابر شهری کرسف. ( تقدیر وتشکر از زحمات ریاست و کارکنان امور برق شهرستان خدابنده بخصوص همشهری عزیزمان جناب آقای محمدرضا اصانلو و همکارانشان)
روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کرسف