یا راهی خواهم یافت، یا راهی خواهم ساخت...

جلسه شهرداری و شورای اسلامی شهر کرسف با معاون منابع طبیعی و رئیس آبخیزداری استان زنجان

حضور جناب آقای مهندس بیات معاونت محترم مدیرکل منابع طبیعی استان زنجان و جناب آقای مهندس مکاریان رئیس محترم آبخیزداری استان زنجان در شهرداری کرسف و تبادل نظر با شهردار و شورای اسلامی شهر کرسف در خصوص تحویل موقت پروژه و نحوه ی انتقال آب چشمه به سد امیر کرسف.
روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کرسف