یا راهی خواهم یافت، یا راهی خواهم ساخت...

مناقصه احداث مسیل خیابان شهید مظفرعلی ذوالقدر شهر کرسف

مناقصه احداث مسیل خیابان شهید مظفرعلی ذوالقدر شهر کرسف
مناقصه احداث مسیل خیابان شهید مظفرعلی ذوالقدر شهر کرسف طبق موارد اعلامی در آگهی برگزار میگردد، پیمانکاران عزیز می توانند از طریق سامانه ستاد به آدرس: setadiran.ir جهت شرکت در مناقصه اقدام نمایند. روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کرسف
ادامه مطلب

مناقصه حمل و پخش قیر

مناقصه حمل و پخش قیر
مناقصه حمل، پخش و قیرپاشی معابر شهر کرسف جهت آسفالت ریزی طبق موارد اعلامی در آگهی برگزار میگردد، پیمانکاران عزیز می توانند از طریق سامانه ستاد به آدرس: setadiran.ir جهت شرکت در مناقصه اقدام نمایند. روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کرسف
ادامه مطلب

برگزاری مناقصه زیرسازی معابر شهر کرسف

برگزاری مناقصه زیرسازی معابر شهر کرسف
مناقصه زیرسازی معابر شهر کرسف طبق موارد اعلامی در آگهی برگزار میگردد، پیمانکاران عزیز می توانند از طریق سامانه ستاد به آدرس: setadiran.ir جهت شرکت در مناقصه اقدام نمایند. روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کرسف
ادامه مطلب

نصب دوربین های نظارتی در معابر اصلی شهر کرسف

نصب دوربین های نظارتی در معابر اصلی شهر کرسف
نصب دوربین های نظارتی در معابر اصلی و اماکن عمومی شهر،  توسط شهرداری کرسف برای بالا بردن ضریب امنیت شهروندان و حفاظت از اموال عمومی روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کرسف
ادامه مطلب

اهدای باکس های تفکیک زباله به مدارس شهر کرسف

اهدای باکس های تفکیک زباله به مدارس شهر کرسف
باکس های زباله، جهت تفکیک مواد مختلف توسط واحد خدمات شهری شهرداری کرسف تحویل مدارس این شهر کردید. روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کرسف
ادامه مطلب

جانمایی باکس های جدید زباله در سطح شهر کرسف

جانمایی باکس های جدید زباله در سطح شهر کرسف
سطل های زباله جدید خریداری شده توسط شهرداری کرسف در نقاط مختلف شهر جهت استفاده شهروندان عزیز قرار داده شد. روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کرسف
ادامه مطلب

آسفالت ریزی خیابان سهروردی شهر کرسف

آسفالت ریزی خیابان سهروردی شهر کرسف
عملیات آسفالت ریزی لاین شرقی خیابان سهروردی شهر کرسف با پیگیری شهرداری و شورای اسلامی شهر کرسف در حال انجام است.
ادامه مطلب