یا راهی خواهم یافت، یا راهی خواهم ساخت...

بازدید فرماندار خدابنده از پروژه آسفالت ریزی معابر شهر کرسف

بازدید فرماندار خدابنده از پروژه آسفالت ریزی معابر شهر کرسف
مهندس تاراسی فرماندار محترم به همراه آقای قاسملو معاونت محترم عمرانی فرمانداری خدابنده در معیت آقای مهندس شیرازی شهردار و اعضای محترم شورای اسلامی شهر کرسف از پروژه آسفالت ریزی معابر شهر کرسف بازدید نمودند. روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کرسف
ادامه مطلب

مناقصه احداث مسیل خیابان شهید مظفرعلی ذوالقدر شهر کرسف

مناقصه احداث مسیل خیابان شهید مظفرعلی ذوالقدر شهر کرسف
مناقصه احداث مسیل خیابان شهید مظفرعلی ذوالقدر شهر کرسف طبق موارد اعلامی در آگهی برگزار میگردد، پیمانکاران عزیز می توانند از طریق سامانه ستاد به آدرس: setadiran.ir جهت شرکت در مناقصه اقدام نمایند. روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کرسف
ادامه مطلب

مناقصه حمل و پخش قیر

مناقصه حمل و پخش قیر
مناقصه حمل، پخش و قیرپاشی معابر شهر کرسف جهت آسفالت ریزی طبق موارد اعلامی در آگهی برگزار میگردد، پیمانکاران عزیز می توانند از طریق سامانه ستاد به آدرس: setadiran.ir جهت شرکت در مناقصه اقدام نمایند. روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کرسف
ادامه مطلب

برگزاری مناقصه زیرسازی معابر شهر کرسف

برگزاری مناقصه زیرسازی معابر شهر کرسف
مناقصه زیرسازی معابر شهر کرسف طبق موارد اعلامی در آگهی برگزار میگردد، پیمانکاران عزیز می توانند از طریق سامانه ستاد به آدرس: setadiran.ir جهت شرکت در مناقصه اقدام نمایند. روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کرسف
ادامه مطلب