یا راهی خواهم یافت، یا راهی خواهم ساخت...

شهید حامد صبوری حامد صبوری در یکم فروردین 1347 در کرسف، در خانواده ای ساده زیست و کشاورز به دنیا آمد و دوران تحصیل خود را در این شهر گذراند .
با شروع جنگ تحمیلی، حامد هم مثل خیلی از جوانان و نوجوانان کرسف با ثبت نام در بسیج، عازم جبهه شد و در جریان جنگ به اسارت نیروهای بعثی عراق درآمد. با پایان جنگ و اجرای برنامه های تبادل اسرا، حامد به میهن باز گشت و در کرسف مورد استقبال پرشور مردم کرسف قرار گرفت. 
 حامد سالها بعد در جبهه جدید مشغول خدمت رسانی و به عنوان فرماندار خدابنده منصوب شد و خدمات فراوانی برای مردم شهرستان انجام داد. حامد فردی بسیار مردم دار بود و به همین خاطر مردم از او به عنوان مردمیترین فرمانداز خدابنده یاد میکردند.
 6 شهریور 85  حامد صبوری در هنگام انجام ماموریت اداری ، به دیدار معشوق شتافت. حامد دل بزرگی داشت با قلبی رئوف. اگرچه در جبهه های جنگ با دشمن بعثی فرصت شهادت را پیدا نکرد ولی سالها بعد از آن حوادث و در مسند فرماندار شهرستان خدابنده، به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
یادش  گرامی باد.

شهید مظفرعلی ذوالقدر​​​​​​​

 شهید مظفرعلی ذوالقدر یکی ازشهدای فداییان اسلام درسال1334 است که از افتخارات شهرستان خدابنده  و شهر کرسف محسوب می شود.
شهید مظفر علی ذوالقدر از پدر مادر روستائی و از طبقه زحمت کش و ساده زیست اما اعتقادی و کشاورز در یکی از خانه های خشتی کرسف دیده به جهان گشود . دوران حساس کودکی و نوجوانی خود شاهد زحمات بی شائبه پدری مهربان و کشاورز خود بود که همواره دست رنجش نصیب اربابان ظالم یعنی فئودالهای آن زمان می شد و به این صورت طعم تلخ ارباب زدگی را چشید . با این خاطرات تلخ هر روز قد می کشید و بزرگتر می شد اما محیط روستا نمی توانست روح بزرگش را در خود جای دهد به این خاطر بار سفر بست و خود را به پایتخت رساند. این بزرگ مرد عدالتخواه و مسلمان کارهای ساده کارگری و بنائی و شاگردی نانوائی را پیشه کرد ولی از مسائل عمومی کشور غافل نبود .​​​​​​​

شهید صفی اله دینمحمدی

شهید ابراهیم جهانشاهلو

شهید احمد احمدی

شهید ارسلان طوماری

شهید اصغر طوماری

شهید حکمعلی بیات

شهید رجبعلی افشار

شهید سیف اله افشار

شهید شکراله دین محمدی

شهید عبداله محمدی

شهید قندعلی افشار

شهید محمد بیات