یا راهی خواهم یافت، یا راهی خواهم ساخت...

آگهی مناقصه عمومی برون سپاری کارهای خدماتی شهرداری کرسف

آگهی مناقصه عمومی برون سپاری کارهای خدماتی شهرداری کرسف
شهرداری کرسف در نظر دارد کارهای خدماتی(1402/1403) را از طریق مناقصه عمومی به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید؛ شرکت های دارای صلاحیت می توانند با مطالعه اسناد و مدارک از طریق سامانه ستاد به آدرس: setadiran.ir اقدام نمایند. روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کرسف
ادامه مطلب