یا راهی خواهم یافت، یا راهی خواهم ساخت...

آغاز ماه محرم/1403

آغاز ماه محرم/1403
السلام ای وادی کرببلا السلام ای سرزمین پر بلا السلام ای جلوه گاه ذوالمنن السلام ای کشته های بی کفن  فرا رسیدن ماه محرم بر همگان تسلیت و تعزیت باد روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کرسف
ادامه مطلب