یا راهی خواهم یافت، یا راهی خواهم ساخت...

آگهی مناقصه عمومی احداث کمپ گردشگری شهر کرسف

آگهی مناقصه عمومی احداث کمپ گردشگری شهر کرسف
آگهی مناقصه عمومی احداث کمپ گردشگری شهر کرسف علاقمندان شرکت در مناقصه می توانند در زمان های مشخص شده در آگهی از طریق سامانه ستاد به آدس SETADIRAN.IR اقدام نمایند. روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کرسف
ادامه مطلب