یا راهی خواهم یافت، یا راهی خواهم ساخت...

آگهی مزایده زمین

آگهی مزایده زمین
آگهی مزایده  عمومی   شهرداری کرسف درنظردارد با استناد صورتجلسه شماره 120  شورای محترم اسلامی شهر، نسبت به فروش 4 قطعه زمین واقع در ضلع جنوبی خیابان کوهساران با مشخصات و قیمت پایه کارشناسی از طریق مزایده عمومی اقدام نماید . شماره قطعه مساحت کاربری قیمت واحد (ریال) قطعه 1 136.47 تجاری-مسکونی 52.000.000 قطعه 2 143.53 تجاری-مسکونی 52.000.000 قطعه 3 235.66 مسکونی 37.000.000 قطعه 4 252.74 مسکونی 35.000.000   کلیه …
ادامه مطلب

آگهی مزایده زمین های مسکونی

آگهی مزایده زمین های مسکونی
شهرداری کرسف در نظر دارد 6قطعه زمین مسکونی(قطعات 12،13،14،15،16،17) واقع در ضلع جنوبی خیابان کوهساران را از طریق مزایده عمومی در بستر سامانه ستاد به آدرس: setadiran.ir به فروش برساند.  مهلت شرکت در مزایده: 1402/09/25 تا 1402/10/12
ادامه مطلب

آگهی مزایده

آگهی مزایده
آگهی مزایده فروش زمین های تجاری_مسکونی متقاضیان محترم جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد شرکت در مزایده به واحد املاک شهرداری کرسف مراجعه فرمایند. تلفن تماس: 34355887-024 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کرسف
ادامه مطلب