یا راهی خواهم یافت، یا راهی خواهم ساخت...

آغاز ماه محرم/1403

السلام ای وادی کرببلا
السلام ای سرزمین پر بلا
السلام ای جلوه گاه ذوالمنن
السلام ای کشته های بی کفن
 فرا رسیدن ماه محرم بر همگان تسلیت و تعزیت باد

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کرسف