یا راهی خواهم یافت، یا راهی خواهم ساخت...

مبعث حضرت رسول اکرم(ص)/1402

گل ، بوی بهشت را ز احمد دارد

این بوی خوش از خالق سرمد دارد

گویند که گل عطر محمد دارد

نور و شعف از وجود احمد دارد

مبعث حضرت پیامبر مصطفی(ص) بر مسلمانان جهان تبریک و شاد باش باد.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کرسف