یا راهی خواهم یافت، یا راهی خواهم ساخت...

هفدهمین سالگرد حاج حامد صبوری فرماندار فقید شهرستان خدابنده

به مناسبت هفدهمین سالگرد شهید راه خدمت حاج حامد صبوری همزمان با آغاز هفته دولت، شهردار و اعضای محترم شورای اسلامی شهر کرسف بر سر مزار آن مرحوم حاضر شدند. 

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کرسف