یا راهی خواهم یافت، یا راهی خواهم ساخت...

راهپیمایی روز قدس/1402

راهپیمایی روز قدس  در شهر کرسف روز جمعه مورخ 1402/01/25 ساعت 11صبح برگزار خواهد شد.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کرسف