یا راهی خواهم یافت، یا راهی خواهم ساخت...

هفته نیروی انتظامی/1401

امام علی (ع) می‌فرمایند:

بدترین وطن، وطنی است که ساکنانش در آن ایمن نباشند.

هفته نیروی انتظامی را بر پاسداران امنیت و اقتدار ملی تبریک عرض می نماییم.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کرسف