یا راهی خواهم یافت، یا راهی خواهم ساخت...

روز شورا

هیچ قومی مشورت نکردند جز آنکه به بهترین امور هدایت یافتند. پیامبر اکرم (ص)
نهم اردیبهشت سالروز تأسیس نهاد مقدس شورای اسلامی شهر و روستا گرامی باد.
این روز را خدمت اعضای محترم شورای اسلامی شهر کرسف تبریک عرض می نمائیم.
روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کرسف