یا راهی خواهم یافت، یا راهی خواهم ساخت...

اصلاح و شانه سازی ابتدای خیابان سهروردی از سمت شهر سهرورد

جهت رفع نقاط حادثه خیز ابتدای جاده سهروردی شهرکرسف از سمت شهر سهرورد شانه های خطرناک اصلاح گردید و شانه سازی به طول تقریبی 30متر انجام گرفت.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کرسف