یا راهی خواهم یافت، یا راهی خواهم ساخت...

جلسه مشترک شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر کرسف و اداره راه و شهرسازی شهرستان خدابنده با مردم در خصوص الحاق زمین های ضلع جنوبی جاده بیجار

حضور جناب آقای مهندس خلجی ریاست محترم اداره راه و شهرسازی شهرستان خدابنده در معیت شهردار و شورای اسلامی شهر کرسف و برگزاری جلسه در مسجد زینبیه با زمین داران ضلع جنوبی جاده بیجار برای الحاق به محدوده ی شهر.
روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کرسف