یا راهی خواهم یافت، یا راهی خواهم ساخت...

تغییر زمان برگزاری همایش زهراوی

پنجمین جلسه هماهنگی همایش ملی احمد ابن فارس زهراوی کرسفی با حضور جناب آقای دکتر بازرگان ریاست محترم دانشگاه زنجان ، دکتر مروتی ریاست محترم دانشکده ی علوم انسانی، دکتر یوسفی افراشته معاون محترم پژوهشی و دبیر کمیته اجرایی ، دکتر زرمحمدی دبیر کمیته علمی، دکتر افضلی رئیس انجمن تاریخ و زنجان شناسی، دکتر سحر کاوندی عضو هیات علمی دانشگاه زنجان ، دکتر کامیار معاون مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و باحضور آقای شیرازی شهردار و آقای ذوالقدر ریاست محترم شورای اسلامی شهر کرسف در این جلسه به دلیل استقبال خوب اساتید و بنا به درخواست اساتید دانشگاههای کشور زمان برگزاری همایش به مهرماه 1403تغییر یافت.