یا راهی خواهم یافت، یا راهی خواهم ساخت...

تعمیر و اصلاح وسایل بازی در بوستان مادر

 درست کردن صندلی های معیوب وسبد زباله با نصب درب جهت جلوگیری از ورود حیوانات به داخل آن و همچنین تابلو جهت نصب در محل تعیین شده به منظور تخلیه نخاله های ساختمانی و جوشکاری وکریسکاری وسایل ورزشی پارک بوستان مادر

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کرسف