یا راهی خواهم یافت، یا راهی خواهم ساخت...

نهم اردیبهشت1403/روز شورا

بی شک شوراها بی واسطه ترین حلقه ارتباطی مردم با حاکمیت و نماد تجلی خرد جمعی هستند، المانی از احترام و اکرام به شخصیت و هویت انسان و مردم عزیز ایران
روز شوراها را خدمت اعضای محترم شورای اسلامی شهر کرسف تبریک عرض می نماییم.