یا راهی خواهم یافت، یا راهی خواهم ساخت...

هفته سلامت/1403

به مناسبت هفته سلامت حضور رییس محترم شبکه بهداشت و درمان شهرستان خدابنده و هیات همراه در شهر تاریخی و توریستی کرسف و برگزاری جلسه کاری با اعضای محترم شورای اداری شهر کرسف در محل بند تاریخی کرسف

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کرسف