یا راهی خواهم یافت، یا راهی خواهم ساخت...

قانون حمایت از جوانی جمعیت

بخشنامه سازمان بازرسی کل استان زنجان مبنی بر اطلاع رسانی دستگاه ها و استفاده از ظرفیت آنها در راستای اجرای قانون حمایت از جوانی جمعیت

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کرسف