یا راهی خواهم یافت، یا راهی خواهم ساخت...

بازدید فرماندار خدابنده از پروژه آسفالت معابر شهر کرسف

مهندس تاراسی فرماندار خدابنده با هیات همراه و در معیت آقای ذوالقدر عضو شورای اسلامی شهر کرسف از پروژه آسفالت ریزی معابر شهر کرسف بازدید کردند.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کرسف