یا راهی خواهم یافت، یا راهی خواهم ساخت...

آگهی مناقصه عمومی برون سپاری کارهای خدماتی شهرداری کرسف

شهرداری کرسف در نظر دارد کارهای خدماتی(1402/1403) را از طریق مناقصه عمومی به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید؛ شرکت های دارای صلاحیت می توانند با مطالعه اسناد و مدارک از طریق سامانه ستاد به آدرس: setadiran.ir اقدام نمایند.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کرسف