یا راهی خواهم یافت، یا راهی خواهم ساخت...

حمایت از فلسطین

سیاست عمده‌ی استکبار و صهیونیسم، کمرنگ کردن مسئله‌ی فلسطین در ذهنیّت جوامع مسلمان و به سَمت فراموشی راندن آن است.(مقام معظم رهبری)

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کرسف