یا راهی خواهم یافت، یا راهی خواهم ساخت...

بازدید فرماندار خدابنده از پروژه آسفالت ریزی معابر شهر کرسف

مهندس تاراسی فرماندار محترم به همراه آقای قاسملو معاونت محترم عمرانی فرمانداری خدابنده در معیت آقای مهندس شیرازی شهردار و اعضای محترم شورای اسلامی شهر کرسف از پروژه آسفالت ریزی معابر شهر کرسف بازدید نمودند.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کرسف