یا راهی خواهم یافت، یا راهی خواهم ساخت...

آغاز عملیات اجرایی پروژه های عمرانی شهرداری کرسف

عملیات عمرانی شهرداری کرسف شامل پروژه های جدول گذاری معابر و احداث مسیل مظفرعلی ذوالقدر، آغاز و به سرعت در حال اجرا می باشند.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کرسف