یا راهی خواهم یافت، یا راهی خواهم ساخت...

روز خبرنگار 17مرداد/1402

به مناسبت 17مرداد روز خبرنگار، تجلیل از منتخبین خبرنگاران و مدیران خبری شهرستان خدابنده توسط شهرداری و شورای اسلامی شهر کرسف در دفتر ریاست محترم اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خدابنده 

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کرسف