یا راهی خواهم یافت، یا راهی خواهم ساخت...

مناقصه احداث مسیل خیابان شهید مظفرعلی ذوالقدر شهر کرسف

مناقصه احداث مسیل خیابان شهید مظفرعلی ذوالقدر شهر کرسف طبق موارد اعلامی در آگهی برگزار میگردد، پیمانکاران عزیز می توانند از طریق سامانه ستاد به آدرس: setadiran.ir جهت شرکت در مناقصه اقدام نمایند.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کرسف