یا راهی خواهم یافت، یا راهی خواهم ساخت...

مناقصه حمل و پخش قیر

مناقصه حمل، پخش و قیرپاشی معابر شهر کرسف جهت آسفالت ریزی طبق موارد اعلامی در آگهی برگزار میگردد، پیمانکاران عزیز می توانند از طریق سامانه ستاد به آدرس: setadiran.ir جهت شرکت در مناقصه اقدام نمایند.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کرسف