یا راهی خواهم یافت، یا راهی خواهم ساخت...

برگزاری مناقصه زیرسازی معابر شهر کرسف

مناقصه زیرسازی معابر شهر کرسف طبق موارد اعلامی در آگهی برگزار میگردد، پیمانکاران عزیز می توانند از طریق سامانه ستاد به آدرس: setadiran.ir جهت شرکت در مناقصه اقدام نمایند.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کرسف