یا راهی خواهم یافت، یا راهی خواهم ساخت...

نصب دوربین های نظارتی در معابر اصلی شهر کرسف

نصب دوربین های نظارتی در معابر اصلی و اماکن عمومی شهر،  توسط شهرداری کرسف برای بالا بردن ضریب امنیت شهروندان و حفاظت از اموال عمومی

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کرسف