یا راهی خواهم یافت، یا راهی خواهم ساخت...

اهدای باکس های تفکیک زباله به مدارس شهر کرسف

باکس های زباله، جهت تفکیک مواد مختلف توسط واحد خدمات شهری شهرداری کرسف تحویل مدارس این شهر کردید.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کرسف