یا راهی خواهم یافت، یا راهی خواهم ساخت...

ارتقاء درجه شهرداری کرسف

با پیگیری شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر کرسف و با امضاء وزیر محترم کشور درجه شهرداری کرسف به سه ارتقاء پیدا کرد.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کرسف