یا راهی خواهم یافت، یا راهی خواهم ساخت...

برگزاری راهپیمایی پرشور 22بهمن/1401

راهپیمایی 22بهمن با حضور پرشور اقشار مختلف شهر کرسف برگزار گردید.

در آخر مراسم قطعنامه توسط آقای اصانلو ییس محترم شورای اسلامی شهر کرسف قرائت گردید و بعد از آن پرچم منحوس آمریکا به آتش کشیده شد.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کرسف