یا راهی خواهم یافت، یا راهی خواهم ساخت...

دیدار با جانبازان سرافراز شهر کرسف

دیدار جناب آقای شیرازی شهردار محترم شهر کرسف و آقای اصانلو ریاست محترم شورای اسلامی شهر کرسف به همراه آقایان شهیدی ریاست محترم بنیاد شهید شهرستان خدابنده، جناب سرگرد رجبی فرمانده بسیج شهر کرسف، حاج آقا زارعیان روحانی مستقر در کرسف و جناب سروان قاسملو فرمانده محترم پاسگاه انتظامی شهر کرسف در قالب طرح سپاس با جانبازان گرانقدر شهر کرسف و استماع مشکلات ایشان از نزدیک

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کرسف