یا راهی خواهم یافت، یا راهی خواهم ساخت...

جانمایی باکس های جدید زباله در سطح شهر کرسف

سطل های زباله جدید خریداری شده توسط شهرداری کرسف در نقاط مختلف شهر جهت استفاده شهروندان عزیز قرار داده شد.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کرسف