یا راهی خواهم یافت، یا راهی خواهم ساخت...

جلسه هماهنگی 13آبان/1401

جلسه هماهنگی مراسمات آبان ماه بویژه برگزاری راهپیمایی روز 13آبان با حضور اعضای شورای اداری شهر کرسف در محل دفتر شهردار برگزار گردید؛ 

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کرسف