یا راهی خواهم یافت، یا راهی خواهم ساخت...

حضور مدیران بحران استانداری زنجان در شهرداری کرسف

معاون محترم مدیریت بحران استانداری زنجان و کارشناسان محترم با حضور در شهرداری کرسف از کمبود تجهیزات و امکانات این شهرداری در مواقع اضطراری و بحرانی اطلاع یافته و قول مساعد جهت همکاری در رفع این کمبود ها را دادند.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کرسف