یا راهی خواهم یافت، یا راهی خواهم ساخت...

جلسه حل مشکل عبور کامیون های معادن از سطح شهر کرسف

حضور مسئولان استانی در شهرداری کرسف و جلسه با صاحبان معادن در معیت شهردار و اعضای محترم شورای اسلامی شهر کرسف جهت حل مشکل عبور و مرور کامیون ها از داخل و محدوده شهر کرسف
روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کرسف