یا راهی خواهم یافت، یا راهی خواهم ساخت...

عملیات آسفالت ریزی خیابان سهروردی شهر کرسف

عملیات آسفالت ریزی خیابان سهروردی شهر کرسف با هزینه کرد از اعتبارات داخلی شهرداری کرسف آغاز گردید.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کرسف