یا راهی خواهم یافت، یا راهی خواهم ساخت...

روز پزشک/1401

به مناسبت روز پزشک، جناب آقای شیرازی شهردار و اعضای محترم شورای اسلامی شهر کرسف، قاسملو فرمانده محترم پاسگاه کرسف و حاج آقا فیضی روحانی محترم مستقر در شهر کرسف در مرکز بهداشت شهر کرسف حضور یافتند و ازحمات پزشکان محترم و کادر درمان تقدیر به عمل آوردند.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کرسف