یا راهی خواهم یافت، یا راهی خواهم ساخت...

تعمیر و تعویض روشنایی بوستان مادر

اصلاح و تعویض سیستم روشنایی بوستان مادر با نظارت مستقیم آقای شیرازی شهردار و آقای مجید اصانلو عضو محترم شورای اسلامی شهر کرسف
روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کرسف