یا راهی خواهم یافت، یا راهی خواهم ساخت...

بازدید از اصناف شهر کرسف

بازرسی از قصابی ها و رستوران های شهر کرسف و بازدید از نحوه بهداشت(پوشیدن لباس مناسب و استفاده از دستکش)، تذکرات لازم برای ذبح دام و نحوه نگهداری گوشت و مواد غذایی در یخچال توسط کارشناسان محترم مرکز بهداشت شهر کرسف و مسئول اصناف شهرداری کرسف
روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کرسف