یا راهی خواهم یافت، یا راهی خواهم ساخت...

بازگشایی معابر شهر کرسف/خیابان شهید برادران دین محمدی

بازگشایی خيابان شهيد برادران دین محمدی توسط عوامل شهرداری کرسف، تقدیر وتشکر ازهمکاری همشهریان گرامی بلاخص آقای محمد اصانلو جهت واگذاری ملک شخصی جهت تعریض و بازگشایی 
روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کرسف