یا راهی خواهم یافت، یا راهی خواهم ساخت...

ادامه روند بازگشایی معابر شهر کرسف

ادامه روند بازگشایی معابر شهر کرسف، خیابان سهروردی ساختمان آقای عبدالله دین محمدلویی، با تشکر از همکاری همشهریان گرامی بلاخص آقای دین محمدلویی
روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کرسف