یا راهی خواهم یافت، یا راهی خواهم ساخت...

حضور معاون عمرانی استانداری زنجان در شهر کرسف

بازدید جناب آقای دکتر شعاعی معاون محترم عمرانی استانداری زنجان، جناب آقای مهندی بیات منش مدیرکل محترم راه و شهرسازی استانداری زنجان، جناب آقای تاراسی فرماندار محترم شهرستان خدابنده، حاج آقا موسوی امام جمعه محترم قیدار، آقای قاسملو معاون محترم عمرانی فرمانداری خدابنده و سایر مسئولین و مدعوئین گرامی در معیت جناب آقای شیرازی شهردار محترم شهر کرسف و اعضای محترم شورای اسلامی شهر کرسف از شهر کرسف و بیان مشکلات شهر توسط شهردار محترم و اعضای شورای اسلامی شهر و قول مساعد جهت رفع موانع برای پیشبرد اهداف مورد نظر منجمله آسفالت خیابان سهروردی، ایجاد بازارچه توریستی، برداشتن کامل پیچ ورودی شهر، ایجاد کمربندی و غیره