یا راهی خواهم یافت، یا راهی خواهم ساخت...

انتخاب عضو شورای اسلامی شهر کرسف به عنوان نماینده شورای عالی استانها در حوزه عمران شهری و روستایی

افتخاری دیگر براي شهر تاریخی و توریستی کرسف
انتخاب شایسته ی جناب آقای مجید اصانلو عضو محترم شورای اسلامی شهر کرسف به سمت نماینده ی شورای عالی استان‌ها در (( حوزه ی عمران شهری و روستایی )).
این افتخار بزرگ را به عموم همشهریان عزیز به خصوص جناب آقای مجید اصانلو تبریک عرض نموده ، آرزوی توفیق روزافزون برای ایشان از خداوند متعال خواستاریم.
روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کرسف